Skriv ut beställning her.

Beställning av vildmarksshow

Vänligen fyll i uppgifterna och underteckna.

 Beställande förening:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Kontaktperson . (Adress, telefon: kväll, dagtid evt. mobil):
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Epost:
.............................................................................

Ordförande i föreningen:
.............................................................................

Telefon Dagtid..................Kväll:..........................Mobil:................................

Avtalad datum:
.............................................................................

Showen skall börja:
.............................................................................

Föredragslokalens namn:
.............................................................................

Telefon:
.............................................................................

Adress:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Kontaktperson:
.............................................................................


(Bifoga gärna en vägbeskrivning till lokalen).

 

Övrig information (t ex om ni kommer att ha kaffe, lotteri eller dylik i pausen):
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Avtalat pris för showen är: 4.800 kr.
Föreningen ansvarar för alla annonskostnader, lokal hyra och hyra av ev filmduk (minimum 260 cm bred).

 Underskrift (kontaktperson eller ordförande):

.............................................................................

Søren Ervig anländer ca 2 timmar för showen. Vänligen möblera lokalen, enligt bifogad plan. Det är önskvärt att få hjälp av två personer med att ställa upp den tekniska utrustning, som Ervig har med.

Efter ca. 1 timmes show är det ca. 20 minut paus till eventuell kaffeservering och lotteri, därefter är det ca 1 timmes show till.

Sänd blanketten till
Sören Ervig
Tinggade 2 C
8830 Tjele. Danmark
tlf.: 00+45+87990020
E-mail: sorenervig@mail.dk