Föredragsperiod:
Oktober, november, januari, februari och mars.

Arvode:
6.200 svenska kronor.
Dessutom ett mindre belopp til resekostnaderna, om reseavståndet är stort.

Ingår i priset:
Föreningen får gratis 20 affischer (A3) och pressreleaser till tidningar och radiostationer, annonstextförslag, samt annonsrepro Älg/hjort logo att sända till tidningar. Pressrelease och foton kan också hämtas här.

Teknisk utrustning:
Det enda arrangören ombeds att stå för är en stor filmduk och en lokal med bra takhöjd – minimum fyra meter. Samt en mikrofonanläggning. Ervig har själv med diaprojektorer

Föreställningens längd:
Från två till två och enhalv timme. Eller som beställaren önskar. Till detta kommer cirka tjugo minuters paus efter en timmes föreställning. Pausen kan utnyttjas till kaffeservering, lottförsäljning eller liknande. De flesta önskar att Ervig skall börja 19.30.  

Lokalens ordnande, affischer och PR-material:
Vid bokning får föreningen ett förslag till hur lokalen anordnas och till marknadsföring av föreställningen. Marknadsföringen kan också ses här.