Skriv ut påmeldingsskema her.

Påmeldingsskjema for Show med Søren Ervig

Følgende foreninger bestiller show:
...................................................................................................

Hvem er kontaktperson:
...................................................................................................

Adresse og telefon: jobb, privat og mobil:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

E-post:
...................................................................................................

Foreningsformannens navn og telefon:
...................................................................................................
...................................................................................................

Hvilken dato ønsker foreningen:
...................................................................................................

Lokalets navn slik det vil/skal fremkomme i annonsene:
...................................................................................................
...................................................................................................

Har lokalet filmduk/lerret:
...................................................................................................

Hvilken bredde har filmduken/lerretet:
...................................................................................................

Har lokalet høytaleranlegg:
....................................................................................................

Når skal showet begynne (Ervig foreslår klokken 19.30):
...................................................................................................

Foreningen tilbyr overnatting hos (navn, adresse og telefon på dagtid og privat):
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................


Hvilken  arrangementsform ønsker foreningen:
(A eller B) ...................................................................................................

A: Foreningen arrangerer (Fast honorar til Ervig er på 6800,- n.kr., alt inklusive)
B: Ervig arrangerer (Ingen økonomisk risiko for foreningen)
Se ytterligere beskrivelse av arrangementsformer under avsnittet Arrangementsformer

Vennligst send dette skjemaet til:

Søren Ervig
Tinggade 2 C,                                                        
8830 TJELE.                                    
DANMARK
Tlf. 0045 8799 0020

Mail: sorenervig@mail.dk

 

...................................................................................................
Bestyrelse, underskrift og dato