Gjennom årene har Ervig holdt svært mange foredrag i norske foreninger - om jakt og fiske i Canada, Alaska, Sibir, Afrika og Skandinavia - og det med stor suksess og med god publikumsoppslutning.

Turnéperioder:
Oktober, november, januar, februar og mars.
Iblannt kan det avholdes shows utover de her nevnte perioder.

Honorar:
Ervigs tilbud består av to forskjellige samarbeidsmåter - A eller B:

A: Foreningen arrangerer (fast honorar til Ervig er på 6800 n.kr.).
Foreningen får billettinntektene samt serverings- og lotteriinntekter, men betaler annonsering og leie av lokale.
Dette er den mest brukte arrangementsformen.
Foreningen kan velge å sette ned entréprisen for medlemmer til f.eks. halv pris.

B: Ervig arrangerer
(her er det ingen økonomisk risiko for foreningen) og betaler alle utgiftene - unntatt leie av lokaler . Hans honorar er billettinntektene. Foreningen tjener på PR, bonuskroner, gratis billetter, serveringstilbud og lotteri.

Tilbud A (fast honorarpris - foreningen arrangerer):
Dette er den mest brukte arrangementformen. Foreningen hyrer Ervig til en fast honorarpris, som er på 6800 norske kroner, alt inklusivt. Foreningen må da selv ordne med og betale leie av lokale og annonsering. Foreningen bestemmer selv entrébeløpet, og kan tjene ytterligere på salg av kaffe, kaker, brus, pølser o.a. i pausen, samt også avholde lotteri. Foreningen kan ved serveringstilbud og lotteri forvente inntekter på mellom 4000 og 7000 kroner. Dessuten kommer billettinntektene i tillegg. Det er vanlig at foreningene tar en inngangspris på 120 kroner for voksne og 50 kroner for barn. Det kan eventuelt gis halv pris for medlemmer.
    I tilbud A får foreningen alt PR-materiale gratis av Ervig, for eksempel en skriftlig veiledning i hvordan showet bør markedsføres, pressemeldinger med mange fotografier til aviser og radio, samt 30 store plakater og annonsetekstforslag.
Følgende er også inkludert i Ervigs fastpristilbud: Alt teknisk utstyr, audiovisuelt utstyr, høytalere, forsterkere, stereoanlegg og mikrofon, reise til Norge og leie av bil fram til foredragsstedet. Det kommer altså ikke noen utgifter i tillegg til honoraret. Ervig ber dog vennligst om at foreningen tilbyr ham privat overnatting (Ervig reiser videre påfølgende morgen), eller eventuelt betaler hotell/motellovernatting.
    Lokalet som velges bør kunne ha minst 150 sitteplasser og ha minst 4 meter takhøyde, slik at publikum kan se bildene og foredragsholderen. Samfunnshus, skolers aulaer eller gymnastikksaler er ofte godt egnede lokaler. Lokalet skal være godt kjent av lokalbefolkningen. Lokalet bør kunne mørklegges.

Tilbud B (Ervig arrangerer):
Foreningen har i dette tilbudet kun én utgift, nemlig leie av lokalet . Foreningen har likevel gode fortjenestemuligheter - se "dette tjener foreningen."
Ervig arrangerer og betaler all annonsering, presseomtale, trykking av plakater, reiseutgifter og billeie. Han sørger for alt teknisk utstyr, som for eksempel audiovisuelt utstyr, høytaleranlegg og filmlerret. Billettinntektene går til Ervig. Inngangsprisen er 120 kroner for voksne og 50 kroner for barn.

Dette tjener foreningen på i tilbudet:
Gratis markedsføring av foreningen og fortjeneste ved å avholde lotteri og selge brus, kaffe, kaker, pølser og liknende. Mange foreninger lar ungdomslaget stå for dette, slik at de kan få inntektene. Ofte ligger denne inntekten på mellom 4000 og 7000 kroner, og er altså rikelig til å dekke leie utgifter til lokalet samt fortjeneste. Dessuten får foreningen en økonomisk bonus av Ervig på 1000 kroner dersom det kommer flere enn 150 voksne betalende. Foreningen får 5 gratis inngangsbilletter - derav øremerkes 3 til å bruke til de 3 fra foreningen som bes hjelpe Ervig med klargjøring av lokalet, tilsyn med utstillingen og billettsalg.

Foreningens hjelp til arrangementet:
Foreningen bes reservere et egnet lokale med minst 4 meters takhøyde og som kan romme minimum 150 tilhørere. Lokalet skal kunne mørklegges. Samfunnshus og skoler er ofte godt egnede lokaler.
Foreningen må sende Ervig en oversikt over aviser og radiostasjoner i distriktet. Dessuten bes foreningen om å henge opp 30 plakater i lokalområdet. Disse plakatene blir sendt fra Ervig cirka 3 uker før showet holdes. Foreningen ordner med privat overnatting til Ervig eller betaler hotell/motellovernatting.

Showet bør begynne kl. 19.30, og det varer 2 ½ time, inkludert pause med servering og utlodning.