Följande material för reklam och marknadsföring av föreställningen kan beställass hos Ervig och sändas med vanlig post: Schema över hur lokalen bör möbleras, Pressreleaser, foton, reproklara älg/hjortsiluetter, förslag till stor och liten annons.

14 dagar innan showet bör pressreleaser och eventuella annonser sändas eller ännu hellre överlämnas till tidningerne. Såväl dagstidningar, som de veckovis utgivna annonsbladen bör kontaktas. Bifoga gärna flera foton, så att tidningen har möjlighet att välja. Dessutom har radiostationerna stort PR värde. Kom ihåg att i god tid försäkra dig om att tidningen har mottagit PR meddelandet och att de tänker utnyttja det. – Det kostar bara en telefonuppringning!

Annonsförslag: Samtidigt med att pressreleasen med foton sänds til tidningen kan annonstexterna bifogas. Observera att det ärtvå typer av annons:

Den store Älg/hjort-repron införes t. ex. 10 -12 dagar innan föredraget, den med mindre text dagen före eller samma dag som showet äger rum.