En grizzly på min sti
Jakt- og fiskeopplevelser i Canada
med Søren Ervig

Tilbage

"En grizzly på min sti"
Jakt- og fiskeopplevelser i Canada med Søren Ervig

P.F.Steensballes Forlag, 1985. 1. opplag. Utsolgt.
ISBN 82-7004-253-6


Om bokens innhold:

Bokens 16 kapitler handler om mange av de dyre- og fiskeartene som finnes i den canadiske villmarken - i særdeleshet de utilregnelige bjørnene. Vi tas også med på laksefiske ved Canadas vestkyst, kjemper med sprelske ørreter i Rocky Mountains eller opplever de 50-årige kjempeørretene i fjerntliggende tundrasjøer.
    Vi får dessuten være med på en gummibåtsekspedisjon nedover en av den nordlige villmarkens store elver, en reise som er nokså enestående i sitt slag.
    Men det er ikke bare fisketurer og ekspedisjoner boken beskjeftiger seg med. Mange av kapitlene handler om storviltjakt, og vi lærer hvordan vi som jegere kan øke selvtilliten og dermed utnytte initiativet fra viltet. Boken handler også om skateskyting, og hva vi kan lære av det. Vi jakter på kjempeelger, de elegante whitetail-hjortene og de skye wapitiene.
    Ofte møter vi også en bjørn på vår sti - og det er like spennende og fascinerende hver eneste gang.